ड्रेन उपकरणहरू

 • Rat Block

  रट ब्लक

  रट ब्लक

   सन्दर्भ:

   मुसा ब्लक भनेको ड्रेन प्रोटेक्टर्स हो जसले कृषकहरूलाई सीवरमा सम्पत्तीहरू प्रवेश गर्नबाट रोक्दछ। एसिड प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील ग्रेड न। 6१6 बाट बनेको हो।