मोल जाल

 • Mole Trap 1003

  मोल जाल १००3

  मोल जाल १००3

  सन्दर्भ:

  आईटम: १००3
  आकार: २१ × .5..5 × .5..5 सेमी
  तौल: g०० ग्राम
  रंग: चाँदी
  सामग्री: धातु
  प्याकिंग: p० pcs / CTN; 51x25x41 सेमी
  GW: २१..4kg
  लक्ष्य: तिल र मोडेल गोफर
  उपयुक्त: फार्म

 • Mole Trap 1006

  तिल जाल १००6

  तिल जाल १००6

  सन्दर्भ:

  आईटम: १००6
  आकार: २१ × ११.xx१14 सेमी
  तौल: २9 .6।। जी
  रंग: चाँदी
  सामग्री: धातु
  प्याकिंग: p०pcs / CTN; 46x37x26 सेमी
  GW: १.3..3kg
  लक्ष्य: तिल र मोडेल गोफर
  उपयुक्त: फार्म

 • Mole Trap 1005

  मोल ट्र्याप १००5

  मोल ट्र्याप १००5

  सन्दर्भ:

  आईटम: १००5
  आकार: 20.5x12x10.5 सेमी
  तौल: २66..3 जी
  रंग: चाँदी
  सामग्री: धातु
  प्याकिंग: p०pcs / CTN; 46x37x26 सेमी
  GW: 15.8kg
  लक्ष्य: तिल र मोडेल गोफर
  उपयुक्त: फार्म

 • Mole Trap 1011

  मोल ट्र्याप १०११

  मोल ट्र्याप १०११

   सन्दर्भ:

   आईटम: १०११
   आकार: २१ × १.5.xx6 सेमी
   तौल: 74 7474..4 जी
   रंग: चाँदी
   सामग्री: धातु         
   प्याकिंग: १० pcs / CTN; 39x24x16 सेमी
   लक्ष्य: तिल र मोडेल गोफर
   उपयुक्त: फार्म

 • Mole Trap 1002

  मोल ट्र्याप १००२

  मोल ट्र्याप १००२

   सन्दर्भ:

   आईटम: १००२
   आकार: 19.5x8x10 सेमी
   तौल: १66..8 जी
   रंग: चाँदी
   सामग्री: धातु         
   प्याकिंग: १44pcs / CTN; .5 87.xx42२4747cm सेमी
   GW: 31kg
   लक्ष्य: तिल र मोडेल गोफर
   उपयुक्त: फार्म

 • Mole Trap 1010

  मोल ट्र्याप १०१०

  मोल ट्र्याप १०१०

   सन्दर्भ:

   वस्तु: १०१०
   आकार: २× × २.5.xx२ cm सेमी
   वजन: 1180g
   रंग: चाँदी
   सामग्री: धातु         
   प्याकिंग: १२pcs / CTN; X२x47x4747 सेमी
   लक्ष्य: तिल र मोडेल गोफर
   उपयुक्त: फार्म

 • Mole Trap 1004

  मोल ट्र्याप १००4

  मोल ट्र्याप १००4

   सन्दर्भ:

   आईटम: १००4
   आकार: १.5..5 × ११.xx6 सेमी
   तौल: १2२..3 जी
   रंग: चाँदी
   सामग्री: धातु         
   प्याकिंग: p२pcs / CTN; 36x32x35 सेमी
   GW: १.8..8kg
   लक्ष्य: तिल र मोडेल गोफर
   उपयुक्त: फार्म

 • Mole Trap 1001

  मोल ट्र्याप १००१

  मोल ट्र्याप १००१

   सन्दर्भ:

   आईटम: १००१
   आकार: १.5..5 × .5..5 × .5 ..5 सेमी
   तौल: १2२..3 जी
   रंग: चाँदी
   सामग्री: धातु         
   प्याकिंग; १44pcs / CTN; × 86 × .5×.xx47cm सेमी
   GW: 35kg
   लक्ष्य: तिल र मोडेल गोफर
   उपयुक्त: फार्म